Flóra Gábor, dr.

flora gaborGrad ştiinţific: doctor, profesor universitar

Grad didactic: profesor universitar

Studii:

 • 1983-1987: Universitatea Babes-Bolyai - Diplomă de licenţă în filozofie-istorie
 • 1992-1993: Universitatea Central-Europeană (CEU), Praga - Diplomă de studii postuniversitare în sociologie-ştiinţe politice
 • 1993-1994: Universitatea din Oxford - Certificat de studii postuniversitare în cercetări sociale aplicate
 • 1996-2003: Universitatea Babes-Bolyai - Diplomă de doctor în sociologie

Domeniul de specialitate: sociologie

Domenii de cercetare: ideologii naţionale, identitate etnică, naţională şi religioasă, calitatea vieţii în comunităţi locale şi regionale

Participări în proiecte de cercetare

 • 1993: "Language Watch". Linguistic rights of national minorities in East-Central Europe (CEU Praga)
 • 1996-1997: Atitudini religioase şi raportarea faţă de biserică în Oradea (Eparhia Reformată de pe Lângă Piatra Craiului)
 • 1996-1997: Parallel Cultures. Dilemmas of ethnic co-existence in post-communist societies (Research Support Scheme, HESP, Praga)
 • 1997-1998: Calitatea vieţii în judeţul Harghita (Consiliul Judeţean Harghita)
 • 1997-1998: Căsătorii mixte din punct de vedere etnic şi religios (Liga Pro Europa –Filiala Satu-Mare, Uniunea Europeană prin Programul Phare pentru Democraţie)
 • 1998-1999: Romii- între prejudecată şi ignorare (Liga Pro Europa –Filiala Satu-Mare, Uniunea Europeană prin Programul Phare pentru Democraţie)
 • 2001-2002: Improving access to the visual media for the population with disabled hearing (Open Society Institute, International Policy Fellowships Programme)
 • 2001-2003: The Potential of Regional Co-operation in Overcoming Social Marginality Within the Hungarian - Romanian - Ukrainian Border Area (Carpathian Foundation)
 • 2001-2002: Relaţiile externe ale bisericilor din Partium (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2002-2003: Etnicitate şi religie în Partium (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2004: Conceptul de naţiune şi identitate naţională în contextul angajării în muncă a cetăţenilor români în Ungaria (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2003-2006: Direcţii de dezvoltare economico-socială pe termen mediu a judeţului Bihor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2004-2005: Regional Studies - Course Portfolio project (Curriculum Resource Center, CEU Budapest)
 • 2004-2005: Situaţia economico-socială a comunităţilor maghiare din Partium (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2005-2006: Oportunităţi de dezvoltare a resurselor umane în localităţi cu populaţie maghiară din judeţul Bihor (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2006-2007: Direcţii de dezvoltare economico-socială în microregiunile judeţului Bihor (Academia Maghiară de Ştiinţe)
 • 2006-2007: Optimizarea sistemului educaţional în în microregiunile judeţului Bihor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2006-2008: SIGN - Learning partnership for sign language education (Uniunea Europeană prin Programul Grundtvig – Life Long Learning)
 • 2007-2008: Pluralism axiologic şi învăţământul în limba maternă în judeţul Bihor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2007-2008: Perspective de dezvoltare ale comunităţilor locale în judeţele Bihor şi Sălaj (Academia Maghiară de Ştiinţe)
 • 2008-2009: Parteneriat public-ONG în comunităţile locale (Academia Maghiară de Ştiinţe)
 • 2008-2009: Învăţământul confesional şi educaţia elitelor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2009-2010: Facilitarea integrării romilor pe piața muncii din Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013)
 • 2009-2011: ENRI - Identitate Europeană, Naţională şi Regională - teorie şi practică (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013) 
 • 2010-2012: Colaborare în educarea adulţilor şi a pregătirii profesionale pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013)
 • 2011-2013: HERD - Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013)
 • 2012-2013: Aprofundarea cooperării transfrontaliere în formarea și orientarea profesională a specialiștilor din domeniul social (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013) 

Contact:


Publicaţii

Cărti (autor)

Romii – între prejudecată şi ignorare. Satu-Mare, Liga Pro Europa şi Programul PHARE Pentru Democraţie al Uniunii Europene. 1999. 86p. (în limbile română, maghiară şi engleză).Coautori:: Szilágyi Györgyi, Zakota Zoltán.

”Ce este o naţiune?” Identitate teritorială şi populaţională în structura ideatică a ideologiilor naţionale din Transilvania. Napoca Star, Cluj, 2003. 123 p.

Competing Cultures, Conflicting Identities. Nation, State and Minorities in Romania.. Napoca Star, Cluj, 2004. 128p.

Regional Studies. Course Portfolio Handbook and Selected Papers. Napoca Star, Cluj, 2007.118 p. Coautor: Szilágyi Györgyi

Régió, identitás, életminőség. [Regiune, identitate, calitatea vieţii] Ed.Arisztotelész, Budapesta, 2007. 200 p.

Bihar megye gazdasági-társadalmi fejlődése: Eredmények és távlatok. [Dezvoltarea economico-socială a judeţului Bihor. Rezultate şi perspective] Ed.Scientia, Cluj, 2007. 368 p. Coautori: Szilágyi Györgyi, Ari Gyula.

Identitás és jövőkép [Identitate şi proiecţii de viitor] Editura Status, M.Ciuc, 2008, 217 p.Coautor: Szilágyi Györgyi

A társadalmi inklúzió szociológiája [Sociologia incluziunii sociale] Editura Universitară Partium, 2009, 135 p. Coautor: Belényi Emese Hajnalka

Belenyi E. – Flora G. (2013) Social Inclusion of Hearing-Impaired Young People in Romania. Public Policy Insights. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 106 p.

Cărţi (editor)

Căsătoriile mixte – factor de prevenire al confllictelor interetnice. Satu-Mare, Liga Pro Europa şi Programul PHARE Pentru Democraţie al Uniunii Europene.1998. (în limbile română, maghiară şi engleză). Coeditori: Szilágyi Györgyi, Zakota Zoltán

Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció [ Resurse sociale, cooperare regională, integrare economică] Editura Universitară Partium, Oradea, 2009, 268 p. Coeditori: Szilágyi Györgyi, Bernáth Krisztina

Szilágyi Gy.- Flóra G. coord. (2012) Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor- Hajdú-Bihar - Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban. Oradea: Partium  

Capitole de cărţi, studii apărute în reviste de specialitate şi volume colective

Ethno-Cultural Policies and Minority Rights in Romania. Perspectives 3/1995, pp.117-124.

Atitudini religioase în rândul populaţiei romano-catolice şi protestante din zone rurale şi urbane din Transilvania. Revista de Cercetări Sociale 4/1997, pp. 29-44. Coautor: Szilágyi Györgyi

Vallásos magatartás és viszonyulás az egyházhoz Nagyvárad Rogerius negyedében. [Atitudini religioase şi relaţionarea cu biserica în cartierul Rogerius din Oradea] Erdélyi Múzeum 1-2/1998, 89-95. Coautor: Szilágyi Györgyi. Publicat şi în: Pál Ágnes (szerk.) Héthatáron, [Şapte hotare. Studii de geografie a aşezărilor de frontieră] Editura Universităţii, Szeged, 2002, pp. 169-180

Biserică şi societate în perioada de tranziţie. Revista de Cercetări Sociale 2/1998, 64-79. Coautor: Szilágyi Györgyi

Căsătoriile mixte – o problemă sociologică. In: Căsătoriile mixte – factor de prevenire al confllictelor interetnice Satu-Mare, Liga Pro Europa şi Programul PHARE Pentru Democraţie al Uniunii Europene.1998, pp.23-33. Coautor: Szilágyi Györgyi

Többarcú otthonok. Vallásilag és/vagy nemzetileg vegyes családok szocializációs problémái. [Căminuri cu mai multe feţe. Probleme de socializare în cadrul familiilor mixte din punct de vedere confesional şi/sau etnic] Keresztény Szó, noiembrie 1998, 16-18.Coautor: Szilágyi Györgyi.

Vallási attitűdök Nagyváradon [Atitudini religioase în Oradea] In: Dalminé Kiss Gabriella (ed.) Vallás és multikulturalizmus, Catedra de Sociologie a Universităţii Kossuth Lajos, Debrecen, 1998, 44-56. Coautor: Szilágyi Györgyi

Primii teoreticieni ai transilvanismului. Altera 10/1999, 195-207.

Egyház az oktatás szolgálatában. [Biserica în serviciul învăţământului] Keresztény Szó, august, 1999 1- 4.Coautor: Szilágyi Györgyi. Publicat şi în: Jakabffy Tamás, Bura László (coord.) Meglátomás, Ed. Status, M.Ciuc 2002, pp.71-80.

Biserică şi societate. Revista Română de Sociologie, 1999, 10, nr. 1-2, pp. 83-100. Coautor: Szilágyi Györgyi

National Minority Rights and Policies in Romania. In: John S. Micgiel (ed.) The Transformations of 1989-1999: Triumph or Tragedy ? New York, East Central European Center, Columbia University, 2000, 39-52 .O altă versiune a studiului a apărut în: Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul VI, 1998, pp 274-298

Vallásosság Nagyváradon szociológiai kutatások tükrében. [Religiozitatea în Oradea în lumina cercetărilor sociologice] In: Válogatás az 1997-es tudományos ülésszakon bemutatott dolgozatokból, [Selectie a lucrarilor prezentate la sesiunea de comunicari stiintifice din 1997] Ed. Napoca Star, Cluj, 2000, 80-91. Coautor: Szilágyi Györgyi

Gyermekvállalás, abortusz, társadalmi értékek. [Planificare familială, avort şi valori sociale] In: Életvédelem,magzatvédelem. [Protectia vieţii, protecţia fătului] Oradea, Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, 2000, 69-73.Coautor: Szilágyi Györgyi

Competing Cultures, Conflicting Identities: The Case of Transylvania. In: Christopher Lord, Olga Ilina (ed.), Parallel Cultures. Aldershot, Ashgate, 2001, pp.125-146.

Church and Society in Romania in the Period of Systemic Change. In: Irena Borowik and Miklos Tomka (eds.) Religion and Social Change in Central and Eastern Europe, Krakow, Nomos, 2001, pp.57-80. Coautor: Szilágyi Györgyi

A családi szocializáció néhány aspektusa multikulturális környezetben.Vegyes házasságok Erdélyben. [Aspecte ale socializării familiale în medii multiculturale. Căsătorii mixte în Transilvania]In: Dalminé Kiss Gabriella (szerk.) Multikulturalizmus és oktatás. [Multiculturalism şi învăţământ] Editura Universităţii, Debrecen 2001, p. 113 pp 23-32. Coautor: Szilágyi Györgyi

Vallásosság és modernitás. [Religie şi modernitate] Partiumi Egyetemi Szemle 1/2002, pp. 35-41Coautor: Szilágyi Györgyi

Vallásos öntudat és kötődés az egyházhoz Nagyváradon. [Conştiinţă religioasă şi modul de raportare faţă de Biserică la Oradea] Várad 2/2002, pp. 88-94 Coautor: Szilágyi Györgyi

A cigánykérdés mint társadalmi és szociológiai probléma [Problematica romilor din perspectivă socială şi sociologică] In: "Cigány vagyok". Tanulmányok a cigánymisszióról [„Sunt rom.” Studii despre misiunea în rândul romilor] Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, Oradea 2002, pp. 22-26

Improving Media Access for the Population with Disabled Hearing in Romania and Hungary In: Miklós Sükösd and Péter Bajomi-Lázár (eds.), Reinventing Media : Media Policy Refom in East-Central Europe. CEU Press, Budapest, 2003, pp. 239-258. Versiunea electronică: Policy Documentation Center, Centre for Policy Studies, Central European University Budapest.http://pdc.ceu.hu/archive/00001806/01/Flora.pdf

Cirkev a stat v postkomunistickej Rumunsku In: Silvia Iozefciakova (ed.) Stat a cirkev v postsocialistickej Europe, Institute for the Study of State-Church Relations, Bratislava 2003, pp. 76-96 Coautor: Szilágyi Györgyi

Külkapcsolatok a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben [Relaţii externe în cadrul Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului] Partiumi Egyetemi Szemle 1/2003, pp.43-61. Coautori: Szilágyi Györgyi, Csűry István

Változó vallásosság. Vallási viszonyulásmódok és egyházi szerepvállalás szociológiai kutatások tükrében. [Religiozitatea în schimbare. Atitudini religioase şi rolurile sociale ale Bisericii în lumina cercetărilor sociologice] Korunk, 7/2003, pp. 70-78 Coautor: Szilágyi Györgyi

Terület, népesség és kisebbségi identitás a transzilvanizmus ideológiájában [Teritoriu, populaţie şi identitate minoritară în concepţia transilvanismului] Partiumi Egyetemi Szemle 2/2003, pp .93-100

Vallási és nemzeti identitás partiumi helyi közösségekben [Identitate religioasă şi naţională în comunităţi locale din Partium] In: Szűcs István (szerk.) Társadalomtudomány, neveléstudomány, Partium Egyetemi Kiadó, Nagyvárad, 2003, pp. 79-91 Coautor: Szilágyi Györgyi

Megmaradásunkról – a számokon túl [ Despre stabilitatea demografică – dincolo de cifre] In: Áldás, népesség. Lucrările conferinţei demografice organizate de Eparhia Reformată, Oradea, 2004, pp. 35-41

Political options and interpretations of national interest in the context of labour migration from Romania to Hungary Partiumi Egyetemi Szemle 1-2/2004 Coautor: Szilágyi Györgyi

Religion and National Identity in Post-Communist Romania Journal of Southern Europe & the Balkans, Volume 7, Number 1 / April, 2005, pp.35-55.Coautori: Szilágyi Györgyi és Victor Roudometof

Church, Identity, Politics: Ecclesiastical Functions and Expectations Toward Churches in Post-1989 Romania In:Victor Roudometof, Alexander Agadjanian, and Jerry Pankhurst (eds.) Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the 21st Century. Alta Mira Press, 2005, pp. 109-143 Coautor: Szilágyi Györgyi

Humán erőforrások a romániai Bihar megyében. [Resurse umane în judeţul Bihor]In: Régió és oktatás. Európai dimenziók. Asociaţia Doctoranzilor „Kiss Arpad”, Debrecen, 2005, p. 113-131 Coautori: Szilágyi Györgyi, Ari Gyula

Tények, értelmezések, kiútkeresések. Romániai vendégmunka Magyarországon [Fapte, interpretări şi soluţii – cetăţeni români aflaţi la muncă în Ungaria ] In: Gazdaság, régiófejlesztés, oktatás. [Economie, dezvoltare regională, învăţământ] Editura Universitară „Partium”, Oradea, 2006, pp. 173-188 .Coautor:: Szilágyi Györgyi

Enhancing Research Skills of Students Through the Teaching of Regional Studies: A Case Study of Curriculum and Teaching Methodology Development. Working Papers on Teaching and Learning, Curriculum Resource Center, Central European University, July 2006. Coautor: Szilágyi Györgyi

Egyházi funkciók és szerepvállalás a Partiumban 1989 után [Funcţii şi roluri ecleziastice în Partium după 1989] In: Révay Edit, Hegedűs Rita (szerk.) Úton…Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére [Pe drum. Studii dedicate lui Miklós Tomka] Departmentul de Studii Religioase, Universitatea din Szeged, Szeged, 2007, pp. 169-187 Coautor: Szilágyi Györgyi

Rolul conceptelor de teritoriu şi populaţie în formarea ideologiilor naţionale din Transilvania In: Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylvester Zoltán (coord..) Háromszéki kutatók doktori disszertációi. 1.kötet. [Teze de doctorat ale cercetătorilor din Trei Scaune] Centrul Cultural Judetean Covasna şi Fundaţia Muzeul Naţional Secuiesc, 2007. pp. 33-52

Religious education and cultural pluralism in Romania In: Gabriella Pusztai (ed.) Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance. CHERD, University of Debrecen, 2008, pp153-167. Coautor: Szilágyi Györgyi

Közösségépítés és vállalkozói kultúra a Partiumban [Dezvoltare comunitară şi cultură antreprenorială în Partium] Korunk, 6/2008, pp. 25-30. Coautor: Székedi Levente. Publicat şi în: Cseke Péter (ed.) Kistérségek – nagy remények? Ed. Komp Press, Cluj-Napoca, 2009, pp. 127-136

Tudományosság és hallgatói tehetséggondozás a Partiumi Keresztény Egyetemen [Cercetare ştiinţifică şi cultivarea talentelor la Universitatea Creştină Partium] In: Mező F. şi Mező K. (eds.) Tehetség – határok nélkül. Kocka Kör, Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 2008, pp. 53 – 58. Coautor: Krisztina Bernáth

Etnikai-nyelvi sajátosságok és családi értékorientációk egy határon túli térség magyar nyelvű oktatási rendszerében [Caracteristici etno-linvistice şi orientări valorice familiale în cadrul sistemului educaţional în limba maternă dintr-o regiune de graniţă] Szociális Szemle 1/2008, pp 83-96 . Coautor: Szilágyi Györgyi

Identidad, libertad, ecumenismo: la Santa Sede y el panorama religioso de Rumanía (1919-2009). Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nr. 21, 2009

Hálózat határok felett [ Reţea peste frontiere] Szociális Szemle, 1-2/2009, pp. 61-71 Coautor: Székedi Levente

Social services for Roma communities provided by NGOs in Romania and Hungary. In: Szilágyi Györgyi, Flóra Gábor, Bernáth Krisztina (eds).Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció [ Resurse sociale, cooperare regională, integrare economică] Editura Universitară Partium, Oradea, pp. 11-34 Coautori: Şerban Olah, Székedi Levente.

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a romániai magyarok anyaországi munkavállalásának összefüggésrendszerében [Conceptul de naţiune şi identitatea naţională în contextul angajării în muncă a cetăţenilor români în Ungaria] In: Szilágyi Györgyi, Flóra Gábor, Bernáth Krisztina (eds).Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció [ Resurse sociale, cooperare regională, integrare economică] Editura Universitară Partium, Oradea, pp. 251 – 268. Coautori: Szilágyi Györgyi, Győrbíró András

O analiză a rolului ONG-urilor în furnizarea serviciilor sociale. In: Sergiu Băltăţescu et al (eds) Educaţie şi schimbare socială . Editura Universităţii din Oradea, 2010. pp. 116-124.Coautor: Şerban Olah

Kompenzáció (és)/vagy inklúzió? Fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos közpolitikák Romániában. [Compensaţie (şi)/sau incluziune? Politici publice referitoare la persoanele cu dizabilităţi în România.] Humán Innovációs Szemle 1-2/2010, pp. 130-142. Coautor: Belényi Emese Hajnalka

Újrateremtve önmagát. A partiumi magyar egyetemépítés két évtizede. [Reinventându-se pe sine. Două decenii de începuturi instituţionale universitare în Partium ] In: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea (eds.) Régió és oktatás: a Partium esete. [ Regionalitate şi educaţie: cazul regiunii Partium] CHERD, Debrecen, 2010. pp. 33-41. Coautori: Belényi Emese Hajnalka, Hausmann Alice, Szolár Éva.

Flora G. – Olah S. (2010) O analiză a rolului ONG-urilor în furnizarea serviciilor sociale. In: Sergiu Băltăţescu et al (eds) Educaţie şi schimbare socială. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 116-124.

Flóra G.- Grosmann K.- Györbiró A. – Székedi L. (2010) Magyar középiskolások továbbtanulási tervei a romániai Bihar megyében. [Opțiuni cu privire la continuarea studiilor în rândul liceenilor maghiari din Oradea] In: Császár M. Zsuzsa, Szalai Gábor (eds.) Kálvin - Magyarság – Európa. [Calvin – maghiarii – Europa] Pécs: IDResearch Kft./ Publikon, 159-164.

Flóra G. (2010) Párhuzamosság, ellentmondás és komplementaritás az erdélyi nemzeti identitások és ideológiák genézisében [Paralelism, contradicție și complementaritate în geneza identităților și ideologiilor naționale din Transilvania]  Kellék nr. 42, 2010,  159-188

Flóra G. (2010) Parallelism, Contradiction and Complementarity in the Genesis of National Identities and Ideologies in Transylvania Partiumi Egyetemi Szemle 2/2010, 115 – 156.

Flóra G. (2011) Paralelism, contradicție și complementaritate în geneza identităților și ideologiilor naționale din Transilvania  Partiumi Egyetemi Szemle 1/2011, 133 – 168.

Flóra G. (2011) A nemzeti identitás és ideológia kérdése történeti-szociológiai megközelítésben [Identitate și ideologie. O perspectivă socio-istorică] In: Balogh Brigitta et al. (szerk.) Európai, nemzeti és regionális identitás. Elmélet és gyakorlat [Identitate europeană, națională și regională. Teorie și practică ] Debrecen: Debrecen University Press, 111-138 

Belényi E – Flóra G. – Hausmann A. – Szolár E. (2011) Önazonosság és megújulás. Az intézményépítés két évtizede a Partiumi Keresztény Egyetemen [Identitate și înnoire. Două decenii de dezvoltare insitituțională la Universitatea Creștină Partium] In: Kozma T., Pataki Gy. (szerk.) Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat  Debrecen: Debrecen University Press, 149-178. 

Flóra G. – Györbiró A.- Szilágyi Gy. (2011) Humán erőforrások és a felnőttkori szakképzés térségi perspektívában: a romániai Bihar megye esete [Resurse umane și formarea profesională a adulților în perspectivă regională: cazul județului Bihor] In:  Tóth Attiláné (szerk.) Tudomány, gazdaság, jövő: Gidai Erzsébet emlékére Budapest: Arisztotelész, 196-207.

Flóra G. (2011) A megmaradás esélyei: szórványmagyarság a Belényesi medencében [Șansele perpetuării demografice în Bazinul Beiușului]  In: Fábián Tibor (coord.) Tiszta szívből. Liber amicorum Hermán M. János tiszteletére [Din toată inima. Liber Amicorum în onoarea lui János M. Hermán] Nagyvárad-Zwolle: DTP Stúdió Kft, 140-147.

Flora G. (2011) Identitate și ideologie. O perspectivă socio-istorică In: Balogh Brigitta et al (ed.) Identitate europeană, națională și regională. Teorie și practică  Oradea: Partium,109-136.

Flora G. (2011) National Identity and Ideology: a Socio-Historical Perspective In: Balogh Brigitta et al. European, National and Regional Identity: Theory and Praxis Oradea: Partium, 109-138. 

Flora G. – Olah G. – Olah S. – Szekedi L. (2011) Poverty and Living. Roma Poor Neighborhoods in Romania and Hungary. Annals of the University of Oradea. Economic Series 1/2011, 133-180 

Flóra G.- Fürj Z.- Győrbiró A.- Szilágyi Gy. (2012) Educația continuă și integrarea socială a grupurilor dezavantajate în Euroregiunea Bihor –Hajdú – Bihar. In: Szilágyi Györgyi, Flóra Gábor (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar  Oradea: Partium,  43-78.

Flóra G.- Fürj Z.- Győrbíró A.- Szilágyi Gy.(2012) Felnőttoktatás és társadalmi hátrány Románia és Magyarország határmenti régiójában [Educația adulților și dezavantajul social în regiunea de frontieră România-Ungaria] In: Szilágyi Györgyi, Flóra Gábor (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-BiharEurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar Oradea:Partium, 79-108.

Flóra G.- Győrbíró A.- Szilágyi Gy. (2012) Humán erőforrások és felnőttkori szakképzés térségi perspektívában. [Resurse umane și formarea profesională a adulților în perspectivă microregională] In: Szilágyi Györgyi, Flóra Gábor (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-BiharEurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar Oradea:Partium 276-296.

Flora G., Olah, S (2012) Civil Initiatives in the Educational Field Aimed at Roma Communities in Romania and Hungary In: Szilágyi Györgyi, Flóra Gábor (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar  Oradea:Partium, 225-254.

Flóra G.  – Szilágyi Gy. (2012) Hungarian Minority Educational Policies and Opportunities in Bihor County In: Gabriella Pusztai & Adrian Hatos & Tímea Ceglédi (eds.) Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Educational Research in Central and Eastern Europe I. Debrecen: CHERD-Hungary.

Berei E.- Flóra G. (2012) Gyermekvédelmi intézmények minőségbiztosítása humánpolitikai perspektívából. [Asigurarea calității a instituțiilor de protecția copilului din perspectiva politicilor  de resurse umane] In: Rákó Erzsébet (ed.) Társadalomtudományi Tanulmányok V. Szociálpedagógiai Tanulmányok. Debrecen: Debrecen University Press, 102-110. 

Flóra G. (2012) Partium Christian University graduates on the labour market. In: Kozma T. & Bernáth K. (eds.) Higher education in the Romania-Hungary cross-border cooperation area. Oradea: Partium, Debrecen:CHERD, 171-184.

Belényi E. – Flóra G.- Szolár E. (2012) Minority Higher Education in Romania: a Contextual Analysis In: Pusztai G., Hatos A. (ed.) Higher Education for Social Cohesion. HERJ Special Issue, Budapest: Hungarian Educational Research Association, 109-133.

Belényi E. – Flóra G. (2013) A társadalmi-nevelési inklúzió eszmerendszerének alkalmazási lehetőségei a szociális munkás képzésben [Oportunități de aplicare a sistemului ideatic legat de conceptul de incluziune socio-educațională în formarea viitorilor asistenți sociali] In: Rákó E., Szabó Gy. (eds.) Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szeged: Belvedere Meridionale, 9-36 .