Flóra Gábor, dr.

flora gabor

 

Tanulmányok:

 

 • 1983-1987: Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár – Filozófia-történelem szak, egyetemi diploma
 • 1992-1993: Közép-Európai Egyetem (CEU), Prága - Posztgraduális képzés: szociológia, politológia
 • 1993-1994: Oxfordi Egyetem - Posztgraduális képzési és kutatási program: alkalmazott társadalomkutatás
 • 1996-2003: Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár - Doktori diploma, szociológia

Szakterület: szociológia

Kutatási területek:

 • nemzeti ideológiák,
 • etnikai, nemzeti és vallási identitás,
 • életminőség helyi és regionális közösségekben

Részvétel kutatási projektekben

 • 1993: "Language Watch". Linguistic rights of national minorities in East-Central Europe (Közép-Európai Egyetem, Prága)
 • 1996-1997: Vallási attitűdök és viszonyulás az egyházhoz Nagyváradon (Királyhágómelléki Református Egyházkerület)
 • 1996-1997: Parallel Cultures. Dilemmas of ethnic co-existence in post-communist societies (Research Support Scheme, HESP, Prága)
 • 1997-1998: Az életminőség Hargita megyében (Hargita Megyei Tanács)
 • 1997-1998: Etnikailag és/vagy vallásilag vegyes házasságok (Pro Europa Liga, EU Phare for Democracy Program)
 • 1998-1999: A romák - előítélet és meg nem értés között (Pro Europa Liga, EU Phare for Democracy Program)
 • 2001-2002: Improving access to the visual media for the population with disabled hearing in Romania and Hungary (Open Society Institute, International Policy Fellowships Programme)
 • 2001-2003: The Potential of Regional Co-operation in Overcoming Social Marginality Within the Hungarian - Romanian - Ukrainian Border Area (Carpathian Foundation)
 • 2001-2002: A partiumi magyar történelmi egyházak külkapcsolatai (Sapientia Kutatási Programok Intézete)
 • 2002-2003: Etnicitás és vallásosság mint régióalkotó tényezők a Partiumban (Arany János Közalapítvány)
 • 2004: Nemzetfogalom és nemzeti identitás a romániai magyarok anyaországi munkavállalásának összefüggésrendszerében (Arany János Közalapítvány)
 • 2003-2006: Bihar megye középtávú gazdasági-társadalmi fejlesztési irányai (Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete)
 • 2004-2006: Regional Studies - Course Portfolio projekt (Curriculum Resource Center, CEU Budapest)
 • 2004-2005: A partiumi magyar közösségek gazdasági-életminőségbeli helyzete és perspektívái (Arany János Közalapítvány)
 • 2005-2006: Kistérségi megalapozottságú humánerőforrás-fejlesztési lehetőségek a Bihar megyei magyar lakosság körében (Arany János Közalapítvány)
 • 2006-2007: Gazdasági-társadalmi fejlesztési irányok Bihar megye mikrorégióiban (MTA Ösztöndíj)
 • 2006-2007: Régió, oktatás, identitás. A kistérségi iskolaházálózatok optimalizálási lehetőségei Bihar megyében (Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete)
 • 2007-2008: Gazdasági-társadalmi fejlesztési lehetőségek Bihar és Szilágy megye falusi kistérségeiben (MTA Ösztöndíj)
 • 2008-2009: Civil-önkormányzati együttműködés a magyar-román határmenti régióban (MTA Ösztöndíj)
 • 2008-2009: Egyházi oktatás és elitnevelés (Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete)
 • 2009-2010: A romák munkaerőpiaci integrációjának elősegítése a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2009-2011: ENRI - Európai, Nemzeti és Regionális Identitás - elmélet és gyakorlat (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2010-2012: Felnőtt- és szakképzési együttműködés a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci lehetőségeinek növeléséért a Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégióban (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2011-2013: HERD - Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2012-2013: Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja) 

Elérhetőségek:


Letölthető önéletrajz:

cv-europass-20181112-flora-hu.pdf

 

Publikációk

Könyvek

Szilágyi G. - Flóra G. -Zakota Z.(1999) Romii – între prejudecată şi ignorare. Satu-Mare, Liga Pro Europa şi Programul PHARE Pentru Democraţie al Uniunii Europene, 86 p.

Flóra G. (2003)”Ce este o naţiune?” Identitate teritorială şi populaţională în structura ideatică a ideologiilor naţionale din Transilvania. Cluj Napoca: Editura Napoca Star, 123 p.

Flóra G. (2004) Competing Cultures, Conflicting Identities. Nation, State and Minorities in Romania.. Cluj-Napoca:Editura Napoca Star, 128 p.

Flóra G.- Szilágyi G. (2007)Regional Studies. Course Portfolio Handbook and Selected Papers. Cluj Napoca: Napoca Star, 118 p.

Flóra G. (2007) Régió, identitás, életminőség. Budapest: Arisztotelész Kiadó,  200 p.

Szilágyi G. - Flóra G.- Ari Gy. (2007) Bihar megye gazdasági-társadalmi fejlődése: Eredmények és távlatok. Kolozsvár: Scientia Kiadó,  368 p.

Flóra G. - Szilágyi G.(2008) Identitás és jövőkép. Csíkszereda:Státus Kiadó,  217 p.

Flóra G. - Belényi E. (2009) A társadalmi inklúzió szociológiája. Nagyvárad: Partium Kiadó, 135 p.

Belényi E. – Flóra G. (2013) Social Inclusion of Hearing-Impaired Young People in Romania. Public Policy Insights. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 106 p.

Olah Ș.- Ștefănescu F., Flóra G., Roșeanu G. (2016) Indicatori economico-sociali ai județului Bihor în perspectivă comparativă Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 136 p.

Könyvek (szerkesztő)

Szilágyi G. - Flóra G. - Zakota Z., szerk.(1998) Căsătoriile mixte – factor de prevenire al confllictelor interetnice. Pro Europe League and European Union Phare for Democracy Programme, Satu-Mare

Szilágyi G. - Flóra G. - Bernáth K. szerk.(2009) Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció. Nagyvárad: Partium Kiadó, 268 p.

Szilágyi G..- Flóra G. szerk. (2012) Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor- Hajdú-Bihar - Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban. Nagyvárad: Partium  Kiadó, 427 p.

Flóra G. - Szűcs E. szerk. (2013) Aprofundarea cooperării transfrontaliere în formarea și orientarea profesională a specialiștilor în educație și asistență socială - Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén Nagyvárad: Partium Kiadó, 200 p.

 

Könyvfejezetek, tudományos folyóiratokban és gyűjteményekben megjelent tanulmányok

 

Flóra G. (1995) Ethno-Cultural Policies and Minority Rights in Romania Perspectives 3/1995, 117-124.

Szilágyi G.- Flóra G. (1997) Atitudini religioase în rândul populaţiei romano-catolice şi protestante din zone rurale şi urbane din Transilvania. Revista de Cercetări Sociale 4/1997, 29-44.

Szilágyi G.- Flóra G (1998) Vallásos magatartás és viszonyulás az egyházhoz Nagyvárad Rogerius negyedében. Erdélyi Múzeum 1-2/1998,  89-95. 

Szilágyi G.- Flóra G. (1998) Biserică şi societate în perioada de tranziţie. Revista de Cercetări Sociale 2/1998,  64-79.

Szilágyi G.- Flóra G. (1998) Căsătoriile mixte – o problemă sociologică. In: Căsătoriile mixte – factor de prevenire al confllictelor interetnice . Satu-Mare, Pro Europe League and European Union Phare for Democracy Programme. 23-33.

Szilágyi G.- Flóra G. (1998) Többarcú otthonok. Vallásilag és/vagy nemzetileg vegyes családok szocializációs problémái. Keresztény Szó, 1998 november, 16-18.

Szilágyi G.- Flóra G. (1998) Vallási attitűdök Nagyváradon In: Dalminé Kiss Gabriella (szerk.) Vallás és multikulturalizmus Debrecen: KLTE Szociológia Tanszék, 44-56.

Flóra G. (1998) National Minority Rights and Policies in Romania Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul VI, 1998, 274-298.

Flóra G. (1999) Primii teoreticieni ai transilvanismului. Altera 10/1999, 195-207.

Szilágyi G.- Flóra G. (1999) Egyház az oktatás szolgálatában. Keresztény Szó, 1999 augusztus, 1- 4.

Szilágyi G.- Flóra G. (1999) Biserică şi societate. Revista Română de Sociologie, 1999, 10, nr. 1-2, 83-100.

Flóra G. (2000) National Minority Rights and Policies in Romania. In: John S. Micgiel (ed.) The Transformations of 1989-1999: Triumph or Tragedy ? New York: East Central European Center, Columbia University,  39-52.

Szilágyi G.- Flóra G. (2000) Vallásosság Nagyváradon szociológiai kutatások tükrében. In: Válogatás az 1997-es tudományos ülésszakon bemutatott dolgozatokból, Kolozsvár: Editura Napoca Star, 80-91.

Szilágyi G.- Flóra G. (2000) Gyermekvállalás, abortusz, társadalmi értékek. In: Életvédelem, magzatvédelem. Nagyvárad: KRE, 69-73.

Flóra G. (2001) Competing Cultures, Conflicting Identities: The Case of Transylvania. In: Christopher Lord, Olga Ilina (ed.), Parallel Cultures. Majority/Minority Relations in the Countries of the Former Soviet Bloc. Aldershot: Ashgate, 125-146.

Szilágyi G.- Flóra G. (2001) Church and Society in Romania in the Period of Systemic Change. In: Irena Borowik and Miklos Tomka (eds.) Religion and Social Change in Central and Eastern Europe, Krakow: Nomos, 57-80.

Szilágyi G.- Flóra G. (2001) A családi szocializáció néhány aspektusa multikulturális környezetben. Vegyes házasságok Erdélyben. In: Dalminé Kiss Gabriella (szerk.) Multikulturalizmus és oktatás. Debrecen: KLTE Egyetemi Kiadó 23-32.

Szilágyi G.- Flóra G. (2002) Vallásosság és modernitás. Partiumi Egyetemi Szemle 1/2002, 35-41.

Szilágyi G. - Flóra G. (2002) Egyház az oktatás szolgálatában In: Jakabffy Tamás, Bura László (szerk.) Meglátomás. Képzés és közérzet az ezredforduló római katolikus egyházában. Csíkszereda: Státus Kiadó, 71-80.

Szilágyi G.-Flóra G. (2002) Vallásos magatartás és viszonyulás az egyházhoz Nagyvárad Rogerius negyedében In: Pál Ágnes (ed.) Héthatáron. Szeged: Egyetemi Kiadó, 2002, 169-180.

Szilágyi G.- Flóra G. (2002) Vallásos öntudat és kötődés az egyházhoz Nagyváradon. Várad 2/2002, 88-94.

Flóra G. (2002) A cigánykérdés mint társadalmi és szociológiai probléma In: "Cigány vagyok". Tanulmányok a cigánymisszióról, Nagyvárad: KRE,  22-26

Flóra G. (2003)  Improving Media Access for the Population with Disabled Hearing in Romania and Hungary In: Miklós Sükösd and Péter Bajomi-Lázár (eds.), Reinventing Media : Media Policy Refom in East-Central Europe. Budapest: CEU Press, 239-258.

Szilágyi G.- Flóra G (2003)  Cirkev a stat v postkomunistickej Rumunsku In: Silvia Iozefciakova (ed.) Stat a cirkev v postsocialistickej Europe, Institute for the Study of State-Church Relations, Bratislava, 76-96.

Szilágyi G.- Flóra G - Csűry I. (2003) Külkapcsolatok a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben Partiumi Egyetemi Szemle 1/2003, 43-61.

Szilágyi G.- Flóra G (2003) Változó vallásosság. Vallási viszonyulásmódok és egyházi szerepvállalás szociológiai kutatások tükrében. Korunk, 7/2003, 70-78.

Flóra G. (2003) Terület, népesség és kisebbségi identitás a transzilvanizmus ideológiájában Partiumi Egyetemi Szemle 2/2003, 93-100.

Szilágyi G.- Flóra G (2003) Vallási és nemzeti identitás partiumi helyi közösségekben In:Szűcs István (szerk.) Társadalomtudomány, neveléstudomány, Nagyvárad:Partium Kiadó, 79-91.

Flóra G. (2004) Megmaradásunkról – a számokon túl In: Áldás, népesség. Nagyvárad: KRE, 35-41.

Szilágyi G.- Flóra G (2004) Political options and interpretations of national interest in the context of labour migration from Romania to Hungary Partiumi Egyetemi Szemle 1-2/2004, 119-132.

Flóra G. - Szilágyi G. - Roudometof V. (2005) Religion and National Identity in Post-Communist Romania Journal of Southern Europe & the Balkans, Volume 7, Number 1 / April, 2005, 35-55.

Flóra G. - Szilágyi G. (2005) Church, Identity, Politics: Ecclesiastical Functions and Expectations Toward Churches in Post-1989 Romania In:Victor Roudometof, Alexander Agadjanian, and Jerry Pankhurst (eds.) Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the 21st Century. Walnutt Creek: Alta Mira Press,  109-143.

Szilágyi G.- Flóra G - Ari Gy.(2005) Humán erőforrások a romániai Bihar megyében In: Régió és oktatás. Európai dimenziók.  Debrecen: Doktoranduszok „Kiss Árpád” Egyesülete 113-131.

Szilágyi G.- Flóra G (2006) Tények, értelmezések, kiútkeresések. Romániai vendégmunka Magyarországon In: Gazdaság, régiófejlesztés, oktatás. Nagyvárad: Partium Kiadó, 173-188.

Flóra G. - Szilágyi G. (2006) Enhancing Research Skills of Students Through the Teaching of Regional Studies: A Case Study of Curriculum and Teaching Methodology Development. Working Papers on Teaching and Learning, Curriculum Resource Center. Budapest: Central European University, July 2006.

Szilágyi G.- Flóra G (2007) Egyházi funkciók és szerepvállalás a Partiumban 1989 után In: Révay Edit, Hegedűs Rita (szerk.) Úton…Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék, 169-187.

Flóra G. (2007) Rolul conceptelor de teritoriu şi populaţie în formarea ideologiilor naţionale din Transilvania In: Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylvester Zoltán (szerk.) Háromszéki kutatók doktori disszertációi. 1.kötet. Sepsiszentgyörgy:Kovászna Megyei Művelődési Központ – Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány, 33-52.

Flóra G. - Szilágyi G.(2008) Religious education and cultural pluralism in Romania In: Gabriella Pusztai (ed.) Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance. Debrecen: CHERD, University of Debrecen, 153-167.

Flóra G. - Székedi L. (2008) Közösségépítés és vállalkozói kultúra a Partiumban Korunk 6/2008, pp. 25-30.

Flóra G. - Bernáth K. (2008) Tudományosság és hallgatói tehetséggondozás a Partiumi Keresztény Egyetemen In: Mező F. şi Mező K. (eds.) Tehetség – határok nélkül. Debrecen: Kocka Kör, Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, 53 – 58.

Szilágyi G.- Flóra G (2008) Etnikai-nyelvi sajátosságok és családi értékorientációk egy határon túli térség magyar nyelvű oktatási rendszerében Szociális Szemle 1/2008, pp 83-96 .

Flóra G. (2009) Identidad, libertad, ecumenismo: la Santa Sede y el panorama religioso de Rumanía (1919-2009). Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nr. 21, 2009.

Flóra G. - Székedi L. (2009) Hálózat határok felett. Szociális Szemle, 1-2/2009, 61-71.

Olah S. - Flóra G. - Székedi L. (2009) Social services for Roma communities provided by NGOs in Romania and Hungary. In: Szilágyi Györgyi, Flóra Gábor, Bernáth Krisztina (eds).Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció Nagyvárad: Partium Kiadó, 11-34.

Szilágyi G.- Flóra G - Györbíró A. (1997) Nemzetfogalom és nemzeti identitás a romániai magyarok anyaországi munkavállalásának összefüggésrendszerében In: Szilágyi Györgyi,

Flóra Gábor, Bernáth Krisztina (eds). Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció  Nagyvárad: Partium Kiadó, 251 – 268.

Flóra G. - Székedi L. (2009) Közösségépítés és vállalkozói kultúra a Partiumban In: Cseke Péter (ed.) Kistérségek – nagy remények? Kolozsvár: Komp Press Kiadó, 127-136.

Olah S. – Flóra G. (2010) O analiză a rolului ONG-urilor în furnizarea serviciilor sociale. In: Sergiu Băltăţescu et al (eds) Educaţie şi schimbare socială . Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 116-124.

Belényi E. – Flóra G. (2010) Kompenzáció (és)/vagy inklúzió? Fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos közpolitikák Romániában. Humán Innovációs Szemle 1-2/2010, 130-142.

Belényi E. – Flóra G. – Hausmann A. – Szolár É. (2010) Újrateremtve önmagát. A partiumi magyar egyetemépítés két évtizede. In: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea (eds.) Régió és oktatás: a Partium esete. Debrecen: CHERD  Debreceni Egyetem, 35-41.

Flora G. – Olah S. (2010) O analiză a rolului ONG-urilor în furnizarea serviciilor sociale. In: Sergiu Băltăţescu et al (eds.) Educaţie şi schimbare socială . Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 116-124.

Flóra G.- Grosmann K.- Györbiró A. – Székedi L. (2010) Magyar középiskolások továbbtanulási tervei a romániai Bihar megyében In: Császár M. Zsuzsa, Szalai Gábor (eds.) Kálvin - Magyarság – Európa. Pécs: IDResearch Kft./ Publikon, 159-164.

Flóra G. (2010) Párhuzamosság, ellentmondás és komplementaritás az erdélyi nemzeti identitások és ideológiák genézisében Kellék nr. 42, 2010,  159-188.

Flóra G. (2010) Parallelism, Contradiction and Complementarity in the Genesis of National Identities and Ideologies in Transylvania Partiumi Egyetemi Szemle 2/2010, 115-156.

Flóra G. (2011) Paralelism, contradicție și complementaritate în geneza identităților și ideologiilor naționale din Transilvania  Partiumi Egyetemi Szemle 1/2011, 133 – 168

Flóra G. (2011) A nemzeti identitás és ideológia kérdése történeti-szociológiai megközelítésben In: Balogh Brigitta et al. (szerk.) Európai, nemzeti és regionális identitás. Elmélet és gyakorlat Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 111-138.

Belényi E – Flóra G. – Hausmann A. – Szolár E. (2011) Önazonosság és megújulás. Az intézményépítés két évtizede a Partiumi Keresztény Egyetemen In: Kozma T., Pataki Gy. (szerk.) Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat  Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 149-178.

Flóra G. – Györbiró A.- Szilágyi Gy. (2011) Humán erőforrások és a felnőttkori szakképzés térségi perspektívában: a romániai Bihar megye esete In:  Tóth Attiláné (szerk.) Tudomány, gazdaság, jövő: Gidai Erzsébet emlékére  Budapest:Arisztotelész, 196-207.

Flóra G. (2011) A megmaradás esélyei: szórványmagyarság a Belényesi medencében  In: Fábián Tibor (coord.) Tiszta szívből. Liber amicorum Hermán M. János tiszteletére Nagyvárad-Zwolle: DTP Stúdió Kft, 140-147.

Flóra G. (2011) Identitate și ideologie. O perspectivă socio-istorică In: Balogh Brigitta et al (ed.) Identitate europeană, națională și regională. Teorie și practică  Nagyvárad:Partium Kiadó, 109-136.

Flóra G. (2011) National Identity and Ideology: a Socio-Historical Perspective In: Balogh Brigitta et al. European, National and Regional Identity: Theory and Praxis. Nagyvárad:Partium Kiadó, 109-138.

Flóra G. – Olah G. – Olah S. – Székedi L. (2011) Poverty and Living. Roma Poor Neighborhoods in Romania and Hungary. Annals of the University of Oradea. Economic Series 1/2011, 133-180.

Flóra G.,- Fürj Z.-, Győrbíró A.- Szilágyi Gy. (2012) Educația continuă și integrarea socială a grupurilor dezavantajate în Euroregiunea Bihor –Hajdú – Bihar. In: Szilágyi G., Flóra G. (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar  Nagyvárad:Partium Kiadó,   43-78.

Flóra G.- Fürj Z.- Győrbíró A.- Szilágyi Gy.(2012) Felnőttoktatás és társadalmi hátrány Románia és Magyarország határmenti régiójában In: Szilágyi G., Flóra G. (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar  Nagyvárad:Partium Kiadó, 79-108.

Flóra G., Győrbíró A., Szilágyi Gy. (2012) Humán erőforrások és felnőttkori szakképzés térségi perspektívában. In: Szilágyi G., Flóra G. (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-BiharEurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar  Nagyvárad:Partium Kiadó, 276-296.

Flora G., Olah, S (2012) Civil Initiatives in the Educational Field Aimed at Roma Communities in Romania and Hungary In: Szilágyi G., Flóra G. (eds.) Felnőttképzés és társadalmi esélyegyenlőség a Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégióban = Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar  Nagyvárad:Partium Kiadó, 225-254.

Flóra G.  – Szilágyi Gy. (2012) Hungarian Minority Educational Policies and Opportunities in Bihor County In: Gabriella Pusztai & Adrian Hatos & Tímea Ceglédi (eds.) Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Educational Research in Central and Eastern Europe I. Debrecen: CHERD-Hungary.

Berei E.- Flóra G. (2012) Gyermekvédelmi intézmények minőségbiztosítása humánpolitikai perspektívából. In: Rákó Erzsébet (ed.) Társadalomtudományi Tanulmányok V. Szociálpedagógiai Tanulmányok. Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó, 102-110.

Flóra G. (2012) Partium Christian University graduates on the labour market. In: Kozma T. & Bernáth K. (eds.) Higher education in the Romania-Hungary cross-border cooperation area. Nagyvárad:Partium Kiadó, Debrecen-CHERD, 171-184.

Belényi E. – Flóra G.- Szolár E. (2012) Minority Higher Education in Romania: a Contextual Analysis In: Pusztai G., Hatos A. (ed.) Higher Education for Social Cohesion. HERJ Special Issue, Budapest: Hungarian Educational Research Association, 109-133.

Belényi E. – Flóra G. (2013) A társadalmi-nevelési inklúzió eszmerendszerének alkalmazási lehetőségei a szociális munkás képzésben In: Rákó E., Szabó Gy. (eds.) Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szeged: Belvedere Meridionale, 9-36.

Bordás E, Flóra G., Rákó E., Szűcs E. (2013) Sistemul de protecție a copilului în România și Ungaria. Perspectivă comparativă In: Flóra G., Szűcs E. (szerk.) Aprofundarea cooperării transfrontaliere în formarea și orientarea profesională a specialiștilor în educație și asistență socială - Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén. Nagyvárad: Partium Kiadó, 75-98.

Bordás E., Flóra G., Rákó E., Szűcs E. (2013) A romániai és magyarországi gyermekvédelmi rendszer összehasonlító perspektívában In: Flóra G., Szűcs E. (szerk.) Aprofundarea cooperării transfrontaliere în formarea și orientarea profesională a specialiștilor în educație și asistență socială - Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén. Nagyvárad: Partium Kiadó, 162-187.

Flóra G. (2014)  Önazonosság és küldetéstudat a Partiumi Keresztény Egyetemen In: Lévai A., Pálfi J. (szerk.) Kettős kisebbségben: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztény Egyetem nemzetközi konferenciájának tanulmányai. Konferencia helye, ideje: Komárom, Szlovákia, 2014.03.28-2014.03.29. Komárom: Selye János Egyetem, 2014, 75-92.

Flóra G. (2015) Hungarian Teacher Training in Romania: the Case of Partium Christian University In: G Pusztai, Á Engler, I Revák Markóczi (szerk.) Development of Teacher Calling in Higher Education. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2015,  60-68.
(Felsőoktatás & Társadalom; 5.)

Olah S - Flóra G. (2015) Rural Youth, Agriculture, and Entrepreneurship: A Case-Study of Hungarian and Romanian Young Villagers Acta Universitatis Sapientiae Economics and Business 3:(2015), 41-66.

Olah S - Dărăbăneanu D - Flóra G. (2015) Transition from University to Work in a Romanian Postsocialist City. A Case Study in Oradea Journal of Community Positive Practices XV:(3),  (2015), 82-103.

Flóra G (2017) Egyházi felelősségvállalás és felsőoktatási intézményi identitás kisebbségi helyzetben: a Partiumi Keresztény Egyetem esete In: Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna (szerk.)Szülőföldön magyarul: Iskolák és diákok a határon túl. Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó,, 224-238. (Oktatáskutatás a 21. században; 2.)

Flóra G. (2017) Competing Cultures, Conflicting Identities: the Case of Transylvania In: Lord C, Ilina-Strietska O (szerk.) Parallel Cultures. Majority/Minority Relations in the Countries of the Former Soviet Bloc. 308 p. Abingdon; New York: Routledge, 2017, 125-146.(Routledge Revivals)

Flóra G. (2018) Nemzeti identitás és multikulturalitás. A nemzetépítés "nyugati" és "keleti" modelljének kihívásai In: Albert-Lőrincz Cs (szerk.) Dilemmák többkultúrás terekben. 143 p. Kolozsvár: Presa Universitara Clujeana / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2018, 30-36